Online NGT/CIDS (online NGT & culturele vorming & identiteit voor doven en slechthorenden)

Dove en slechthorende leerlingen in het regulier primair en voortgezet onderwijs kunnen meedoen met deze module waarin we naast gebarentaal ook veel aandacht besteden aan culturele vorming en identiteitsontwikkeling veel aandacht besteden aan culturele vorming en identiteitsontwikkeling van D/SH kinderen. En dat onder begeleiding van een D/SH NGT-docent die tevens ervaringsdeskundige en rolmodel is.

RESULTAAT

Na het volgen van deze module:
> Ken je losse gebaren en gebarenzinnen en kun je deze gebruiken.
> Ben je bewust van de noodzaak en het gemak van visuele communicatiestrategieën die ingezet worden binnen de NGT en die dus ook gebruikt worden door gebarentolken in het regulier onderwijs.
> Kun je gebruik maken van gezonde bondgenootschappen en netwerken.
> Vind je door ervaringsleren herkenning en leer je je sterk maken en plezier hebben.
> Heb je inzicht in je eigen doof/slechthorend zijn als onderdeel van je identiteitsontwikkeling.
> Heb je kennis van de dovencultuur.

EXTRA INFORMATIE
De module start en eindigt met een live netwerkdag voor ouders en kinderen samen. Op deze dag zijn er kennismakingsactiviteiten voor de kinderen en kunnen ouders ervaringen met elkaar delen. Tussen deze netwerkdagen zijn er 8 online lessen voor de kinderen. Iedere les bestaat uit een deel gebarentaal en een deel cultuur en identiteit waarbij we onder andere gebruikmaken van onderdelen uit het lespakket CIDS (Culturele Vorming en Identitietsontwikkeling voor Dove en Slechthorende kinderen) van Sprong Vooruit.

VOOR
> Dove en slechthorende leerlingen uit groep 7-8 in het regulier onderwijs.
> Dove en slechthorende leerlingen in het regulier voortgezet onderwijs.

TIJD
20 uur (inclusief 2 live bijeenkomsten, 8 online bijeenkomsten en zelfstudie leerlingen).

INVESTERING
€ 1.050,-

ZORG
Krijgt jouw kind of cliënt zorg vanuit Auris, zoals behandeling thuis?
Dan kom je mogelijk in aanmerking voor een vergoeding van de cursuskosten.
Vraag aan jouw contactpersoon van Auris (meestal de ambulant behandelaar of behandelcoördinator) of de cursus in het zorgarrangement past. Als de
cursus in het behandelplan wordt opgenomen, dan worden de kosten vergoed.

WANNEER HET KIND GEEN ZORG ONTVANGT VAN AURIS
Ben jij ouder van een kind met TOS of gehoorverlies en wil jij een cursus volgen, maar krijgt jouw kind geen zorg vanuit Auris? Neem dan contact op met het Auris Cursuscentrum. Mogelijk kom je wel in aanmerking voor vergoeding van de cursuskosten. We vertellen je graag hoe dit werkt.

Kinderen groep 7/8:
Ontmoetingsbijeenkomst op 15 maart 2023, locatie De Polanoschool te Rotterdam 
Online lessen: 22, 29 maart, 5, 12, 19, 26 april, 10 en 17 mei 2023
Afsluitende bijeenkomst op 24 mei 2023, locatie De Polanoschool te Rotterdam

Tijdstip voor alle bijeenkomsten: 16.00 - 17.00 uur.


Jongeren Voortgezet onderwijs:
Ontmoetingsbijeenkomst op 2 november 2022, locatie Auris College te Rotterdam
Online lessen: 9, 16, 23, 30 november, 7, 14 december 2022, 11 en 18 januari 2023
Afsluitende bijeenkomst op 25 januari 2023, locatie Auris College te Rotterdam

Tijdstip voor alle bijeenkomsten: 16.00 - 17.00 uur.

Neem voor meer informatie en aanmelden contact op met het cursuscentrum:  085 773 42 48 of inschrijvingzorgcursus@auris.nl.

Online NGT/CIDS voor PO groep 7/8: - Rotterdam en Online: 15 maart 2023 - 16:00 - 17:00 uur

€1050,00
Bestel nu!

Online NGT/CIDS voor VO - Rotterdam en Online: 2 november 2022 - 16:00-17:00 uur

€1050,00
Bestel nu!