Praktijkgerichte training TOS: 'Interactief met je (TOS)-leerling

Het interactief gesprek is een belangrijk middel voor het leren van taal. Taal is een werkwoord: de essentie van de taal zit in het spreken. Kinderen verwerven de wereld in interactie. Jouw interventie doet ertoe! Dat wat jij zegt, doet of juist niet zegt, bepaalt hoe gesprekken verlopen.

Deze training is een verdieping op de TOS-module Vragen stellen op maat en passend reageren.

We kunnen deze training voor jullie school of instelling ook op maat samenstellen. Neem contact op met het cursuscentrum en vraag naar de mogelijkheden.

Trainingsdoelen

Deze training laat vanuit de praktijk zien hoe je intentioneel aan taal-leren werkt in een gesprek.

  • Je wordt je ervan bewust welke acties werken en wat je kunt doen.
  • Je krijgt handvatten om leerlingen direct betrokken te maken bij taal-leren.
  • Je leert vaardigheden om interactief met (TOS-)leerlingen in gesprek te zijn.

Gedragsdoelen

In deze training wordt jouw eigen praktijk als uitgangspunt genomen. Gerichte praktijkopdrachten en ingebracht eigen videomateriaal zorgt ervoor dat je vaardigheden leert om de interactie steeds beter vorm te geven. Je wordt geïnspireerd om de interactie met je (TOS-)leerlingen aan te gaan.

Resultaat

  • Je voert interactieve gesprekken met jouw TOS-leerlingen.
  • Jouw leerlingen vergroten hun ontwikkeling in mondelinge gespreks- en taalvaardigheden.

De training bestaat uit drie bijeenkomsten van drie uur.

Voor wie: Leraren, onderwijsassistenten, leerkrachtondersteuners, remedial teachers, intern begeleiders bao-, so-, sbo- en azc-scholen.

Deze module wordt dit schooljaar niet meer op een Auris leslocatie aangeboden. Wil je deze module in-company op jouw school laten plaatsvinden, neem dan contact op om de mogelijkheden te bespreken.