Sociaal Vaardig Communiceren

Neem voor meer informatie en aanmelden contact op met het cursuscentrum: 085 773 42 48 of cursuscentrum@auris.nl.
Bel voor meer informatie

Als je communiceren met anderen moeilijk vindt, kunnen sociale situaties lastig zijn. Contact maken met leeftijdsgenootjes is dan erg moeizaam. Deze training geeft jou de handvatten om hier beter mee te leren omgaan.

Trainingsdoelen

  • Je krijgt een positief en reëel zelfbeeld.
  • Je herkent jouw emoties en die van anderen, en leer hiermee om te gaan.
  • Je leert hoe je rekening houdt met elkaar.
  • Wanneer je communiceren en sociaal contact moeilijk vindt, los je dit zelfstandig op.

Gedragsdoelen

  • De training wordt onder schooltijd op school gegeven. In de groep is een van de deelnemers doof of slechthorend of heeft een taalontwikkelingsstoornis. De andere deelnemers niet. Hierdoor kunnen de geleerde vaardigheden worden geoefend in reële dagelijkse situaties met klasgenootjes.
  • We werken met video-opnames van de oefensituaties. Deze videobeelden bespreken we vervolgens samen.
  • De training bestaat uit 10 bijeenkomsten. De eerste bijeenkomst is samen met je ouders, leraar en andere deelnemende leerlingen. Je ouders kunnen jou vervolgens thuis verder ondersteunen, dit versterkt het effect van deze training.
  • Er is bovendien een structurele overdracht naar de leraar, waardoor ook in de klas de training merkbaar resultaat oplevert.

Resultaat

  • Je hebt meer inzicht in jouw manier van communiceren en hoe dat bij anderen overkomt.
  • Je kunt communicatie met anderen verbetert, waardoor er betere contacten met leeftijdsgenootjes ontstaan.

Voor wie?

Leerlingen uit groep 5 t/m groep 8 die een taalontwikkelingsstoornis hebben. Maar ook andere leerlingen die nog problemen hebben in de communicatie en met het leggen en onderhouden van contacten.

Kosten: € 4800,-. Deze training kan deel uitmaken van het onderwijsarrangement van de leerling. Wanneer dit het geval is dan worden er geen kosten voor deelname aan deze training in rekening gebracht.