Sociaal Vaardig Communiceren

Kinderen die moeite hebben met communicatieve vaardigheden, kampen vaak met sociale problemen. Daardoor verloopt het contact met leeftijdsgenootjes niet goed. Deze training is erop gericht om de kinderen handvatten te bieden zodat ze hier beter mee leren omgaan.

Er wordt met de kinderen gewerkt aan:

  • het verkrijgen van een positief en reëel zelfbeeld
  • het herkennen van emoties bij zichzelf en anderen
  • het omgaan met deze emoties
  • het zelfstandig en effectief oplossen van problemen in de sociale omgang
  • rekening houden met de ander 

De training wordt onder schooltijd op school gegeven. Wij werken met een groepje van vier kinderen uit dezelfde klas. Een van de leerlingen is doof of slechthorend of heeft een taalontwikkelingsstoornis, de andere leerlingen niet. Hierdoor kunnen de geleerde vaardigheden worden geoefend in reële dagelijkse situaties met medeleerlingen. Er wordt gewerkt met video-opnames van de oefensituaties. Deze worden besproken met de kinderen zelf. Dit blijkt een zeer groot leerrendement op te leveren. De training bestaat uit negen bijeenkomsten van één uur. De eerste bijeenkomst is met ouders, leerkracht en deelnemende leerlingen. Ouders kunnen hun kind in de thuissituatie ondersteunen waardoor de training nog effectiever is. Er is een structurele overdracht naar de leerkracht waardoor ook in de klas de training merkbaar resultaat oplevert. 

De leerlingen die de training hebben gevolgd, krijgen meer inzicht in de eigen manier van communiceren en hoe dat bij anderen overkomt. Zij leren sociaal vaardiger te communiceren waardoor betere contacten met leeftijdsgenootjes ontstaan.

Voor wie: Leerlingen die doof of slechthorend zijn of een taalontwikkelingsstoornis hebben, maar ook andere leerlingen die nog problemen hebben in de communicatie en met het leggen en onderhouden van contacten
Waar: Op locatie
Wanneer: Op aanvraag bij Auris Dienstverlening in Utrecht, Amersfoort, Rotterdam, Goes, Bergen op Zoom, Breda, Tilburg, Leiden en Haarlem

Kosten: € 3295. Deze training kan deel uitmaken van het onderwijsarrangement van de leerling. Wanneer dit het geval is dan worden er geen kosten voor deelname aan deze training in rekening gebracht.

Cursuscentrum Utrecht/Amersfoort: Op aanvraag - bel: (030) 266 08 75

Bel voor prijsopgave

Cursuscentrum Rotterdam: Op aanvraag - Bel: (010) 243 67 14

Bel voor prijsopgave

Auris Cursuscentrum Zeeland & Noord-Brabant: Op aanvraag - Bel: (0164) 745050

Bel voor prijsopgave

Cursuscentrum Leiden: Op aanvraag - Bel: (071) 5723742

Bel voor prijsopgave

Cursuscentrum Haarlem: Op aanvraag - Bel: (023) 7078062

Bel voor prijsopgave