Sociaal Vaardig Communiceren

Vind je het soms lastig om met anderen om te gaan? Deze training helpt je om makkelijker contact te maken met leeftijdsgenoten.
Bel voor meer informatie

RESULTAAT

Na het volgen van deze module:
> herken je jouw eigen gevoelens en die van anderen;
> weet je hoe je rekening houdt met elkaar;
> heb je meer inzicht in jouw manier van communiceren en hoe dat bij anderen overkomt;
> kijk je positiever naar jezelf.

EXTRA INFORMATIE
Dit is een groepstraining. Wij geven de training tijdens schooltijd op jouw eigen school. De andere deelnemers aan de training zijn niet doof of slechthorend en hebben ook geen taalontwikkelingsstoornis (TOS). Hierdoor kun je gelijk met je klasgenoten oefenen met wat je hebt geleerd.
Jij en je klasgenoten krijgen bij deze training een eigen werkmap en een doos met gevoelenskaarten en kijkwijzers. Deze worden gebruikt tijdens de training, in de klas en thuis.

VOOR
Kinderen in groep 5 t/m 8.

TIJD
10 bijeenkomsten van 1 uur.
De eerste bijeenkomst is samen met je ouders, je leraar en andere deelnemende leerlingen. Je ouders kunnen jou vervolgens thuis verder ondersteunen, dit versterkt het effect van deze training.

INVESTERING
€ 5.150,-

Neem voor meer informatie en aanmelden contact op met het cursuscentrum:
085 773 42 48 of cursuscentrum@auris.nl.