Sociaal Vaardig Communiceren

Neem voor meer informatie en aanmelden contact op met het cursuscentrum: 085 773 42 48 of cursuscentrum@auris.nl.
Bel voor meer informatie

Deze training helpt je om gemakkelijker te communiceren, omdat je het lastig vindt om contact te maken met leeftijdsgenootjes.

RESULTAAT
Na het volgen van deze module:
> Herken je de emoties van jezelf en van de ander en weet je hoe hiermee om te gaan.
> Weet je hoe je rekening houdt met elkaar.
> Heb je meer inzicht in jouw manier van communiceren en hoe dat bij anderen overkomt.
> Kijk je positiever naar jezelf.

EXTRA INFORMATIE
We werken met video-opnames van de oefensituaties. Deze video’s bespreken we vervolgens samen. De training wordt onder schooltijd gegeven op de eigen school. In de groep is een van de deelnemers doof of slechthorend of heeft een taalontwikkelingsstoornis. De andere deelnemers niet. Hierdoor kunnen de geleerde vaardigheden worden geoefend in reële dagelijkse situaties met klasgenootjes.

VOOR
Kinderen in groep 5 t/m 8.

STUDIEBELASTING
10 bijeenkomsten van 1 uur.
De eerste bijeenkomst is samen met je ouders, leraar en andere deelnemende leerlingen. Je ouders kunnen jou vervolgens thuis verder ondersteunen, dit versterkt het effect van deze training.

INVESTERING
€ 4.800,-