In een steeds veranderende maatschappij kom je verschillende nationaliteiten en talen binnen je werkveld
tegen die andere tools vragen voor je begeleiding. Vanuit een wetenschappelijk onderbouwd en theoretisch kader, leren we tijdens deze studiedag wanneer er wel of geen sprake is van een TOS bij meertaligheid. Welke stappen neem je als logopedist om duidelijkheid te krijgen over de meertalige ontwikkeling van je cliënt? Hoe kun je binnen je werk rekening houden met verschillende culturele achtergronden zodat je ouders met hun
thuistaal meeneemt in het behandelproces? Vanuit de casuïstiek krijg je een praktische benadering om tot doelgericht handelen te komen.

Voor deze studiedag wordt accreditatie aangevraagd bij het kwaliteitsregister paramedici.

Meertaligheid of TOS? Taalontwikkeling op een multiculturele basis.

Tijd 9.30-16.00 uur
Kosten € 240 per deelnemer

Dit product is uitverkocht