Begrijpend lezen en TOS

Laat je leerling tot een dieper tekstbegrip komen. Met een praktisch stappenplan en een aantal onderbouwde leesstrategieën ga je aan de slag met begrijpend lezen.

RESULTAAT
Na het volgen van deze module:
> heb je kennis van de verschillende theorieën over begrijpend lezen;
> kun je het stappenplan ‘Doeltreffend begrijpend lezen bij TOS-leerlingen’ toepassen om aan te sluiten bij de onderwijsbehoefte van je leerling;
> heb je de belangrijkste leesstrategieën als aanpak voor leerlingen met TOS geoefend door de 4V’s toe te passen;
> heb je geoefend met de elementen uit het stappenplan door middel van hardop denkend lezen.

EXTRA INFORMATIE
Voorafgaand aan de module bestudeer je de aangeleverde literatuur en bereid je een praktische opdracht voor.

VOOR
Leraren, remedial teachers, intern begeleiders basisonderwijs.

STUDIEBELASTING
In totaal 5,5 uur.
Waarvan: 2,5 contacturen + 3 uur zelfstudie (2 uur voorbereiding en 1 uur uitwerken slotopdracht).

Begrijpend lezen en TOS - Utrecht: 14 november 2024, 15.30 - 18.00 uur

€142,00

Begrijpend lezen en TOS - Online: 26 november 2024, 19.00 - 21.30 uur

€142,00

Begrijpend lezen en TOS - Amersfoort: 10 maart 2025, 15.30 - 18.00 uur

€142,00

Begrijpend lezen en TOS - Online: 19 maart 2025, 15.00 - 17.30 uur

€142,00