Leren lezen en spellen in groep 1, 2 en 3

Hoe kun je lees- en spellingsproblemen bij leerlingen met een TOS verklaren vanuit de taalinhoud (semantiek) en de taalvorm (fonologisch en fonemisch bewustzijn)? In deze module leer je hoe je interventies kunt inzetten in het (voorbereidend) en lees- en spellingonderwijs en welke leerkrachtvaardigheden daarbij nodig zijn.

RESULTAAT
Na het volgen van deze module:
> koppel je de lees- en spellingsproblemen aan de TOS-problematiek binnen het domein taalvorm;
> pas je in groep 1, 2 en 3 interventies toe.

EXTRA INFORMATIE
Voorafgaand aan de module bestudeer je de aangeleverde literatuur en bereid je een praktische opdracht voor.

VOOR
Leraren, remedial teachers, intern begeleiders basisonderwijs.

STUDIEBELASTING
In totaal 5,5 uur.
Waarvan 2,5 contacturen + 3 uur zelfstudie (2 uur voorbereiding en 1 uur uitwerken slotopdracht).

TOS leren lezen - Rotterdam: 26 oktober 2023, 19.00 - 21.00 uur

€125,00
Bestel nu!

TOS leren lezen - Utrecht: 7 november 2023, 15.30 - 18.00 uur

€125,00
Bestel nu!

TOS leren lezen - Online: 21 november 2023, 19.00 - 21.30 uur

€125,00
Bestel nu!

TOS leren lezen - Amersfoort: 28 februari 2024, 15.30 - 18.00 uur

€125,00
Bestel nu!

TOS leren lezen - Online: 13 maart 2024, 15.00 - 17.30 uur

€125,00
Bestel nu!