Rekenen op taal

Leer in deze module wat de invloed van TOS is op het leren rekenen van een leerling. Weet hoe je rekenlessen moet screenen op rekenvaktaal en leer hoe je met speciale methodes de leerling kunt helpen bij het rekenen.

RESULTAAT
Na het volgen van deze module:
> Kun je de leerling met een TOS ondersteunen tijdens rekenlessen met een passend en eenduidig taalaanbod.
> Herken je de verschillende soorten taal (dagelijkse taalschooltaal- rekentaal) die in een rekenles voorkomen.
> Maak je het rekendoel van elke les visueel en kun je de behandelde rekentaal visualiseren als geheugensteun voor de leerling.
> Besteed je expliciet aandacht aan rekenvaktaal met behulp van de viertakt van Verhallen.
> Pas je de principes van scaffolding toe in de dagelijkse rekenlessen, gekoppeld aan de rekentaalkaart en de handelingsniveaus van Galperin.

EXTRA INFORMATIE
Voorafgaand aan de module bestudeer je de aangeleverde literatuur en bereid je een praktische opdracht voor. Ter afsluiting maak je een slotopdracht.

VOOR
Leraren, remedial teachers, intern begeleiders basisonderwijs.

STUDIEBELASTING
In totaal 5,5 uur.
Waarvan 2,5 contacturen + 3 uur zelfstudie.

Rekenen op taal - Amersfoort: 23 mei 2023 - 15.30 - 18.00 uur

€125,00
Bestel nu!

Rekenen op taal - Rotterdam: 24 mei 2023 - 15.00 - 17.30 uur

€125,00
Bestel nu!

Rekenen op taal - Haarlem: 31 mei 2023 - 15.00 - 21.30 uur

€125,00
Bestel nu!

Rekenen op taal - Leiden: 31 mei 2023 - 15.00 - 17.30 uur

€125,00
Bestel nu!

Rekenen op taal - Online: 7 juni 2023 - 15.00 - 17.30 uur

€125,00
Bestel nu!