TOS én Autisme Spectrumstoornis (ASS)

Hoe kun je op een goede manier leerlingen met een (vermoeden van) TOS én ASS begeleiden? En hoe stem je je handelen af op de onderwijsbehoefte van de leerling?

RESULTAAT
Na het volgen van deze module:
> Kun je de onderwijsbehoefte van een leerling met TOS én ASS of een vermoeden van TOS én ASS verklaren vanuit de aangeboden theorie.
> Heb je jouw handelingsrepertoire uitgebreid om deze doelgroep beter te begeleiden en tegemoet te komen aan de onderwijsbehoefte.
> Heb je meer kennis en inzicht in de vaardigheden en onderwijsbehoefte van de leerling.
> Kun je hiermee aansluiten bij de behoefte en de praktijk van alledaags onderwijs.

EXTRA INFORMATIE
Voorafgaand aan de module bestudeer je de aangeleverde literatuur en bereid je een praktische opdracht voor.
Ter afsluiting maak je een slotopdracht.

VOOR
Leraren, remedial teachers, intern begeleiders basisonderwijs.

STUDIEBELASTING
In totaal 5,5 uur.
Waarvan 2,5 contacturen + 3 uur zelfstudie (2 uur voorbereiding en 1 uur uitwerken slotopdracht).

TOS en ASS - Rotterdam: 10 mei 2023 - 15.00 - 17.30 uur

€125,00
Bestel nu!

TOS en ASS - Amersfoort: 16 mei 2023 - 15.30 - 18.00 uur

€125,00
Bestel nu!

TOS en ASS - Leiden: 24 mei 2023 - 15.00 - 17.30 uur

€125,00
Bestel nu!

TOS en ASS - Online: 31 mei 2023 - 15.00 - 17.30 uur

€125,00
Bestel nu!