TOS en gedrag in het VO en MBO

Help gedragsproblemen van leerlingen of studenten met TOS te verminderen door lessen en gesprekken meer af te stemmen op hun onderwijsbehoeften. Zodat zij zich meer begrepen voelen en jij met meer plezier kunt lesgeven.

RESULTAAT
Na deze module kun je:
> verbanden leggen tussen het gedrag van de leerling of student en TOS;
> de invloed van TOS op de sociaal-emotionele ontwikkeling herkennen en verschillende interventies inzetten om de sociale interactie, de sociale vaardigheden en de emotionele competentie van leerlingen of studenten met TOS te versterken;
> in je aanpak en lessen rekening houden met de onderliggende problemen op de drie taaldomeinen, de innerlijke taal, de communicatie en de eventuele achterstand in emotionele competentie;
> beschikbare hulpbronnen vinden en inzetten om een leerling of student met TOS optimaal te begeleiden.

VOOR
Docenten en zorgcoördinatoren in het vo en mbo.

STUDIEBELASTING
In totaal 5,5 uur.
Waarvan 2,5 contacturen + 3 uur zelfstudie (2 uur voorbereiding en 1 uur uitwerken slotopdracht).

Deze module wordt dit schooljaar niet meer op een Auris leslocatie aangeboden. Wil je deze module in-company op jouw school laten plaatsvinden, neem dan contact op om de mogelijkheden te bespreken.