TOS en innerlijke taal, gedrag ver'taal'd

Heb je een leerling met TOS die ongewenst gedrag laat zien? In deze module krijg je handvatten om interventies in te kunnen zetten die het luisteren en vertellen stimuleren, en interventies die zijn gericht op samenspelen en samenwerken en het houden aan afspraken.

RESULTAAT
Na het volgen van deze module:
> kun je gedragskenmerken koppelen aan TOS met behulp van het schema ‘Spraak-taalaspecten’;
> ken je de rol die innerlijke taal hierin kan spelen;
> zet je een passende aanpak in om de innerlijke taal van de leerling te versterken;
> weet je wanneer je hulpbronnen kunt inzetten;
> help jij je leerling zijn eigen gedrag beter leren reguleren/aansturen en wordt zijn communicatieve redzaamheid vergroot.

EXTRA INFORMATIE
Voorafgaand aan de module bestudeer je de aangeleverde literatuur en bereid je een praktische opdracht voor. 

VOOR
Leraren, remedial teachers, intern begeleiders basisonderwijs.

STUDIEBELASTING
In totaal 5,5 uur.
Waarvan 2,5 contacturen + 3 uur zelfstudie (2 uur voorbereiding en 1 uur uitwerken slotopdracht).

Deze module wordt dit schooljaar niet meer op een Auris leslocatie aangeboden. Wil je deze module in-company op jouw school laten plaatsvinden, neem dan contact op om de mogelijkheden te bespreken.