TOS en Sensorische Informatieverwerking (SI)

Op welke manier werkt de sensorische informatieverwerking (SI) bij een leerling met TOS en welke gevolgen heeft dit? In deze module ontdek je hoe je een leerling met TOS en SI-problematiek leert omgaan met prikkelverwerking om te komen tot leren.

RESULTAAT
Na het volgen van deze module:
> heb je theoretische kennis over de 7 zintuigen en de invloed die deze hebben op de taalontwikkeling;
> heb je kennis over het effect van SI-problematiek op de zone van alertheid en ken je het belang van alertheid voor het kunnen leren;
> herken je aan de hand van een overzichtskaart de 4 verschillende typen van SI-verwerkers;
> kun je werken met een signalenlijst SI en heb je kennis over de begeleidingsmogelijkheden van de leerling.

EXTRA INFORMATIE
Voorafgaand aan de module bestudeer je de aangeleverde literatuur en bereid je een praktische opdracht voor.

VOOR
Leraren, remedial teachers, intern begeleiders basisonderwijs.

STUDIEBELASTING
In totaal 5,5 uur.
Waarvan 2,5 contacturen + 3 uur zelfstudie (2 uur voorbereiding en 1 uur uitwerken slotopdracht).

Deze module wordt dit schooljaar niet meer op een Auris leslocatie aangeboden. Wil je deze module in-company op jouw school laten plaatsvinden, neem dan contact op om de mogelijkheden te bespreken.