Leren leren met TOS

In deze module leer je passende methodieken om leerlingen of studenten met TOS optimaal te leren leren. Je leert de methodieken in te zetten en de juiste ondersteuning te bieden.

RESULTAAT
Na het volgen van deze module:
> kun je onderscheiden welke differentiërende en compenserende werkwijzen en methoden er zijn. Deze kun je passend inzetten bij de belemmerende factor om zo het leren leren effectiever te laten verlopen;
> kun je het GRIM-model gebruiken om leerlingen te leren leren;
> kun je visuele ondersteuning, modeling (hardop denken) en een coöperatieve werkvorm inzetten tijdens de les. Je kunt dit aanbieden en verwerken in de leerstof en je bent je bewust van de noodzaak  hiervan;
> ben jij je bewust van het belang van semantische netwerken en stimuleer je deze om tot goed begrip van vaktermen en schooltaalwoorden te komen;
> kun je leerlingen of studenten inspireren om de methodieken vervolgens zelfstandig toe te passen bij het leren.

VOOR
Docenten en zorgcoördinatoren in het vo en mbo.

STUDIEBELASTING
In totaal 5,5 uur.
Waarvan 2,5 contacturen + 3 uur zelfstudie (2 uur voorbereiding en 1 uur uitwerken slotopdracht).

Deze module wordt dit schooljaar niet meer op een Auris leslocatie aangeboden. Wil je deze module in-company op jouw school laten plaatsvinden, neem dan contact op om de mogelijkheden te bespreken.