TOS en moderne vreemde talen

In deze module leer je principes toe te passen waardoor de leerling of student de stof beter begrijpt. Hierdoor is de les beter te volgen, voelt de leerling of student zich veilig, durft meer en is meer betrokken bij de les.

RESULTAAT
Na deze module kun je:
> specifieke belemmeringen herkennen voor een leerling of student met een TOS bij het leren van moderne vreemde talen;
> visuele ondersteuning, modeling (hardop denken) en een coöperatieve werkvorm inzetten tijdens de les. Je kunt dit aanbieden en verwerken in de leerstof en je bent je bewust van de noodzaak hiervan;
> het belang van motivatie en het gevoel van veiligheid beter begrijpen en dit bevorderen bij een leerling of student met TOS.

VOOR
Docenten en zorgcoördinatoren in het VO/MBO.

STUDIEBELASTING
In totaal 5,5 uur.
Waarvan 2,5 contacturen + 3 uur zelfstudie (2 uur voorbereiding en 1 uur uitwerken slotopdracht).

Deze module wordt dit schooljaar niet meer op een Auris leslocatie aangeboden. Wil je deze module in-company op jouw school laten plaatsvinden, neem dan contact op om de mogelijkheden te bespreken.