Woordenschat helpt verwoorden

Stimuleer de woordenschatontwikkeling en vergroot de woordenschat van jouw leerlingen (met of zonder TOS) met effectieve routines en didactiek. Bevorder hiermee de deelname aan de leerprocessen en de communicatieve redzaamheid.

RESULTAAT
Na het volgen van deze module:
> weet je wat de didactiek van de Viertakt globaal inhoudt;
> onderken je het belang van woordbewustzijn bij leerlingen;
> gebruik je woordenschatroutines en de Viertakt om de woordenschatontwikkeling te stimuleren;
> kies je bewust woordenschatroutines en kun je de keuze hiervoor onderbouwen;
> kun je een woordcluster semantiseren en consolideren met grafische modellen.

EXTRA INFORMATIE
Voorafgaand aan de module bestudeer je de aangeleverde literatuur en bereid je een praktische opdracht voor.

VOOR
Leraren, remedial teachers, intern begeleiders basisonderwijs.

STUDIEBELASTING
In totaal 5,5 uur.
Waarvan 2,5 contacturen + 3 uur zelfstudie (2 uur voorbereiding en 1 uur uitwerken slotopdracht).

Woordenschat - Online: 8 oktober 2024, 19.00 - 21.30 uur

€142,00

Woordenschat - Online: 29 januari 2025, 15.00 - 17.30 uur

€142,00

Woordenschat - Rotterdam,4 maart 2025, 19.00 - 21.30 uur

€142,00