Module 1: Werken met emotie- en kijkwijzerkaarten

Krijg praktische handvatten waarmee je leerlingen in groep 1 t/m 8 leert meer inzicht te krijgen in emoties en de (lichaams)taal die daarbij hoort. Leer bovendien hoe je stap voor stap sociale en communicatieve vaardigheden met ze kunt oefenen.

Deze praktische training is opgezet vanuit en voor het onderwijs.

Trainingsdoelen

  • Je weet hoe je leerlingen inzicht kan geven in emoties en de bijbehorende lichaamstaal.
  • Je weet hoe je leerlingen de deelvaardigheden van een vaardigheid (zoals iets vragen aan een ander), zelf kan laten ontdekken.

Gedragsdoelen

In deze training worden rollenspellen, emotie- en kijkwijzerkaarten gebruikt.

  • Je leert hoe je met de emotiekaarten leerlingen helpt om meer inzicht te krijgen in de eigen emoties en die van anderen.
  • Je verbindt de emotie aan de (lichaams)taal die daarbij hoort.
  • Je leert hoe je met de kijkwijzerkaarten leerlingen helpt hun sociale en communicatieve vaardigheden te ontwikkelen.

Resultaat

  • Je kunt kinderen die het moeilijk vinden om te communiceren met anderen, helpen met laagdrempelige materialen en praktische handvatten.
  • Je vergroot hun woordenschat, zodat ze emoties beter kunnen beschrijven.
  • Je helpt ze emoties te herkennen, begrijpen en te reguleren.

Voor wie: Leraren, intern begeleiders, logopedisten, onderwijsassistenten en coaches van kinderen in het basisonderwijs.

Dit product is uitverkocht