Emotie-regulatie (6-12 jaar) middels gevoelsposter en kaartjes

Tijdens deze workshop leer je hoe je visuele hulpmiddelen (poster en kaartjes) kunt inzetten bij de begeleiding van kinderen die moeite hebben met emotieregulatie en communicatie. Het doel daarvan is uitbreiden van de emotiewoordenschat, nuance leren aanbrengen, herkennen van emoties bij zichzelf en de ander, inleven in de ander, gepast reageren op de ander en oplossingen bedenken.

Uit wetenschappelijk onderzoek blijkt dat een verminderde emotionele competentie een belangrijke rol speelt in de relatie tussen een taalontwikkelingsstoornis en sociaal-emotionele problemen. Auris STAP is een naschoolse behandelgroep gericht op het bevorderen van de sociaal-emotionele ontwikkeling bij kinderen. Er was behoefte aan een visueel hulpmiddel. Dat was aanleiding voor het ontwikkelen van de poster en de kaartjes. 

Voor wie: Professionals die te maken hebben met kinderen die moeite hebben met emotieregulatie en communicatie
Waar: Bergen op Zoom, locatie Auris Montaal, Populierlaan 11

Dit product is uitverkocht