Module 2: Emotie educatie middels gevoelsposter en -kaartjes

Hoe kun je visuele hulpmiddelen inzetten bij de begeleiding van kinderen die moeite hebben met emotieregulatie en communicatie?

Deze praktische training is opgezet vanuit en voor de zorg.

Trainingsdoelen

Je krijgt een gevoelensposter en gevoelenskaartjes. Met deze laagdrempelige hulpmiddelen kun je kinderen van 6 t/m 12 jaar die moeite hebben om te gaan met emoties, begeleiden en ondersteunen.

Gedragsdoelen

  • Je vergroot je kennis en inzicht over emotie-educatie.
  • Je vergroot je zelfinzicht; hoe ga jij zakelijk en privé om met emoties?

Resultaat

  • Je kunt kinderen helpen hun emoties onder woorden te brengen, door hun emotiewoordenschat te vergroten.
  • Je helpt ze emoties bij anderen te herkennen en zich in te leven in de ander.
  • Je helpt ze emoties te begrijpen en te reguleren.
  • Je helpt ze de nuances in emoties te herkennen en deze zelf aan te brengen.
  • Je helpt ze gepast te reageren op anderen en oplossingen te bedenken wanneer er een conflict ontstaat.

Voor wie: Opvoeders, behandelaars, leraren, logopedisten, onderwijsassistenten en coaches van kinderen van 6 t/m 12 jaar.

Dit product is uitverkocht