Nederlandse Gebaren Taal (NGT)

NGT is een natuurlijke taal met een eigen woordenschat en grammatica. Belangrijk kenmerk van deze taal is dat het een visuele taal is. Er wordt geen gebruik gemaakt van de stem. Naast het gebruik van gebaren zijn ook mimiek, mondbeeld, wijzen en lichaamshouding belangrijke onderdelen in de communicatie. NGT wordt gebruikt in de communicatie met dove en ernstig slechthorende kinderen waarbij de spraak/taalontwikkeling (nog) niet op gang is gekomen.

RESULTAAT
Je bent in staat om in Nederlandse Gebarentaal te communiceren en alledaagse gesprekjes te voeren met een doof of ernstig slechthorend kind. Je hebt kennis genomen van de dovencultuur en je kent gestandaardiseerde gebaren.

EXTRA INFORMATIE
Het cursusaanbod NGT wordt de komende tijd herzien.

VOOR
Professionals, ouders, opvoeders en anderen die betrokken zijn bij de spraak-/taalontwikkeling van dove en ernstig slechthorende kinderen.

Tonen per pagina

NGT - Kijk ik gebaar 1

'Kijk ik Gebaar 1' is een module voor ouders/verzorgers van een dove of slechthorende baby. In deze module leer je gebaren en krijg je praktische tips voor het communiceren met je baby.

NGT - Kijk ik Gebaar 2

Kijk ik Gebaar 2 is een module Nederlandse Gebarentaal voor ouders/verzorgers van een doof of slechthorend kind (1-3 jaar). In deze module leer je nieuwe gebaren in de Nederlandse Gebarentaal (NGT). Ook doe je veel opdrachten en oefeningen om je gebarentaal te ontwikkelen.
€515,00

NGT - Kijk ik Gebaar 3

Kijk ik Gebaar 3 is een module Nederlandse Gebarentaal voor ouders/verzorgers van een doof of slechthorend kind (1-3 jaar). In deze verdiepingsmodule leer je nog meer gebaren in de Nederlandse Gebarentaal (NGT). Ook doe je veel opdrachten en oefeningen om je gebarentaal te ontwikkelen.
€515,00