MetaTaal: multimodale en metalinguïstische taaltherapie voor oudere kinderen met TOS

Deze studiedag levert 9,5 accreditatiepunten op.

Er wordt vaak gedacht dat therapie bij oudere kinderen met TOS niet meer effectief zou zijn. De internationale literatuur en de effectstudies naar het ontwikkelde programma MetaTaal spreken deze aanname tegen.

MetaTaal draait om uitgewerkte behandelsessies met materiaal en tests om vorderingen te kunnen meten. MetaTaal maakt gebruik van legoblokjes als visuele en tactiele/kinesthetische ondersteuning. Kinderen met TOS leren letterlijk zinnen bouwen.

Trainingsdoelen

  • Je hebt opgefriste en verdiepte grammaticale kennis over complexe zinsbouw bij kinderen met TOS.
  • Je bent op de hoogte van bestaande metalinguïstische interventies.
  • Je kunt het programma MetaTaal inzetten voor de behandeling van kinderen die problemen hebben met complexe zinsbouw.

Gedragsdoelen

  • Je maakt kennis met de bestaande vormen van metalinguïstische taaltherapie voor kinderen met TOS.
  • Je leert werken met het programma MetaTaal. Dit pakket behandelt de meest voorkomende onderschikkende zinnen: als/dan-constructies, omdat-zinnen en relatieve bijzinnen.
  • Je krijgt het uitgewerkte MetaTaal-pakket mee met alle materialen die je nodig hebt om ermee aan de slag te kunnen gaan.

Resultaat

Je ondersteunt oudere kinderen met TOS bij complexe zinsbouw.

Voor wie: Logopedisten

Kosten: € 425,- per deelnemer incl. het MetaTaal-pakket

Rob Zwitserlood heeft MetaTaal ontwikkeld bij Auris als onderdeel van zijn promotieonderzoek naar grammaticale ontwikkeling en taaltherapie voor kinderen met TOS. Hij werkt nu bij HU Lectoraat Logopedie, een belangrijke samenwerkingspartner van Auris, en als docent Logopediewetenschap bij Universiteit Utrecht.

Metataal - Goes: 9 juni 2021 - 09.30 - 16.00 uur

€425,00 incl. BTW
Bestel nu!

Metataal - Amersfoort: 21 mei 2021 - 09.30 - 16.00 uur

€425,00 incl. BTW
Bestel nu!

Metataal - Leiden: 4 juni 2021 - 09.00 - 16.00 uur

€425,00 incl. BTW
Bestel nu!