MetaTaal

Hoe stimuleer je complexe zinsbouw bij kinderen? Verdiep en vernieuw je grammaticale kennis over complexe zinsbouw bij kinderen met een TOS.

Metataal is een therapieprogramma dat bestaat uit uitgewerkte behandelsessies met materiaal en testjes om vorderingen te kunnen meten. MetaTaal maakt gebruik van legoblokjes als visuele en  tactiele/kinesthetische ondersteuning. De kinderen leren letterlijk zinnen bouwen met het materiaal. Het pakket behandelt de meest voorkomende onderschikkende zinnen: als/ dan-constructies, omdat-zinnen en relatieve bijzinnen.

RESULTAAT
Na het volgen van deze module:
> Is je kennis over grammaticale zinsbouw en je verdiepte grammaticale kennis opgefrist en verdiept.
> Ben je op de hoogte van bestaande metalinguïstische interventies.
> Kun je het programma MetaTaal effectief inzetten.

EXTRA INFORMATIE
Je krijgt het uitgewerkte MetaTaal-pakket mee met alle materialen die je nodig hebt om ermee aan de slag te kunnen gaan.

VOOR
Logopedisten.

STUDIEBELASTING
In totaal 9,5 uur.
Waarvan 6,5 contacturen + 3 uur zelfstudie na afloop.
Accreditatiepunten KP - 9,5.

Metataal - Goes: 21 december 2021, 09.30 - 16.00 uur

€425,00
Bestel nu!

Metataal - Rotterdam: 12 januari 2022, 09.30 - 16.00 uur

€425,00
Bestel nu!

Metataal - Amersfoort: 20 mei 2022, 09.30 - 16.00 uur

€425,00
Bestel nu!

Metataal - Leiden: 3 juni 2022, 09.30 - 16.00 uur

€425,00
Bestel nu!

Metataal - Rotterdam: 22 juni 2022, 09.30 - 16.00 uur

€425,00
Bestel nu!