Module 2: Aan de slag met taal

Wat zijn de 5 basisregels voor het stimuleren van taal en spraak? Welke aanpak past het best bij een kind en welke bij de groep? Je leert het in deze module.

Trainingsdoelen

  • Je weet hoe de taal- en spraakontwikkeling van jonge kinderen verloopt en hoe je die kunt stimuleren.
  • Je hebt zowel theoretische als praktische kennis opgedaan die Je direct kunt gebruiken in de dagelijkse praktijk.

Gedragsdoelen

Tijdens deze workshop leer je met behulp van beeldmateriaal welke aanpak je het beste kunt gebruiken, zowel individueel als in de groep.

  • Je krijgt inzicht in de algemene taalprincipes en je leert wat de 5 basisregels zijn van het stimuleren van taal en spraak.
  • Je krijgt informatie over luisterhouding, taalbegrip, taalproductie en spraak.
  • Je leert hoe je kunt omgaan met stille kinderen en kinderen met een andere moedertaal.

Resultaat

Je ziet welke kindjes in de groep extra stimulatie nodig hebben in taal en spraak en past je handelingen hierop aan.

Zo krijgt elk kind en de groep in zijn geheel de juiste aandacht.

Voor wie: Pedagogisch medewerkers van peuterspeelzalen en kinderdagverblijven.

Dit product is uitverkocht