Begeleiden van de emotionele en sociale ontwikkeling van D/SH leerlingen

Hier leer je de relatie te leggen tussen gehoorproblematiek en het gedrag van de leerling. Wil je de emotionele en sociale ontwikkeling van je dove of slechthorende (D/SH) leerling ondersteunen en stimuleren? Leer te handelen met meer begrip voor deze leerling en pas je handelen en/of de omgeving aan de behoeften van de leerling aan.

RESULTAAT
Na deze module kun je:
> Gemiste situaties van incidenteel leren herkennen en hierop anticiperen.
> Situaties van miscommunicatie signaleren tussen de D/SH-leerling en klasgenoten, de oorzaak checken en emoties, gedachten en intenties verduidelijken aan een D/SH-leerling.
> Signaleren hoe een D/SH-leerling omgaat met sociaal lastige situaties en hem adequate copingstrategieën aanleren.
> Moeilijkheden in de sociale participatie herkennen en passende interventies inzetten om de sociale deelname van de D/SH-leerling te versterken.

VOOR
Professionals die werken met dove en/of slechthorende leerlingen in het po/vo/mbo.

STUDIEBELASTING
In totaal 5,5 uur.
Waarvan 2,5 contacturen + 3 uur zelfstudie (2 uur voorbereiding en 1 uur uitwerken slotopdracht).

D/SH begeleiden - Utrecht: 28 oktober 2021, 15.30 - 18.00 uur

€115,00
Bestel nu!

D/SH begeleiden - Online: 7 december 2021, 19.00 - 21.30 uur

€115,00
Bestel nu!

D/SH begeleiden - Rotterdam: 15 december 2021, 15.00 - 17.30 uur

€115,00
Bestel nu!

D/SH begeleiden - Haarlem: 8 februari 2022, 15.30 - 18.00 uur

€115,00
Bestel nu!

D/SH begeleiden - Leiden: 8 februari 2022, 19.00 - 21.30 uur

€115,00
Bestel nu!

D/SH begeleiden - Goes: 15 maart 2022, 15.30 - 18.00 uur

€115,00
Bestel nu!

D/SH begeleiden - Breda: 15 maart 2022, 15.30 - 18.00 uur

€115,00
Bestel nu!

D/SH begeleiden - Amersfoort: 21 maart 2022, 15.30 - 18.00 uur

€115,00
Bestel nu!

D/SH begeleiden - Online: 13 april 2022, 15.00 - 17.30 uur

€115,00
Bestel nu!