Module 2: Spreken en verstaan

In deze module staat de spraak centraal. We zoomen in op het normale verloop van de spraakontwikkeling, maar ook op spraakproductie en problemen met vloeiend spreken. Je krijgt inzicht in de ontwikkeling van verstaan van spraak en de factoren die daarbij een rol spelen. Ook de gevolgen van de problematiek voor andere ontwikkelingsgebieden en de ondersteuningsbehoeften van de leerling met een TOS komen aan bod.

Je herkent spraak-, verstaan- en spraakproductieproblemen. Je ziet hiervan de invloed op het leerproces en je hebt inzicht in de ondersteuningsbehoeften van leerlingen met een TOS.

Voor wie: Leerkrachten, remedial teachers, intern begeleiders basisonderwijs
Waar: Auris Dienstverlening in Utrecht, Amersfoort, Rotterdam, Goes, Breda, Haarlem en Leiden

TOS module 2 - Amersfoort: Dinsdag 10 maart 2020, 19.00-21.30 uur

€90,00 incl. BTW
Bestel nu!

TOS module 2 - Haarlem: Dinsdag 3 maart 2020, 19.30-21.30 uur

€90,00 incl. BTW
Bestel nu!