Module: Spraakproblematiek

Herken een afwijkende spraakontwikkeling bij jouw leerlingen. Wat zijn de signalen? Welke hulpbronnen kun je inschakelen op het moment dat je een vermoeden hebt? Je leert het in deze module.

Trainingsdoelen

 • Je hebt kennis over het verloop van de normale spraakontwikkeling.
 • Je hebt kennis over het verloop en de mogelijke oorzaken van een vertraagde of afwijkende spraakontwikkeling.
 • Je hebt inzicht in de gevolgen van spraakproblematiek op de volgende 3 ontwikkelingsgebieden:
  • communicatieve redzaamheid
  • sociaal-emotioneel
  • leerontwikkeling

Gedragsdoelen

 • Je signaleert en herkent een afwijkende spraakontwikkeling en schakelt de juiste hulpbronnen in op het moment dat er bij een leerling een vermoeden van een afwijkende spraakontwikkeling bestaat.
 • Je stemt je attitude en communicatiewijze af op de ondersteuningsbehoeften van de leerling met spraakproblematiek.

Resultaat

 • Je hebt handreikingen om met leerlingen aan de slag te gaan die moeite hebben met spreken.
 • Je weet wat je in de klas in je attitude en handelen kunt aanpassen, waar je op moet letten en waar je extra informatie kunt krijgen.

Hierdoor kan een leerling met een afwijkende spraakontwikkeling zich optimaal ontplooien op school.

Voor wie: Leraren, remedial teachters en intern begeleiders in het basisonderwijs.

Dit product is uitverkocht