Spraakproblematiek

Wil je handvatten om aan de slag te gaan met leerlingen die moeite hebben met spreken? In deze module leer je je houding en handelen aanpassen, zodat je leerlingen met een afwijkende spraakontwikkeling zich optimaal kunnen ontwikkelen op school.

RESULTAAT
Na het volgen van deze module:
> Heb je kennis over het verloop van de normale spraakontwikkeling.
> Signaleer en herken je een afwijkende spraakontwikkeling.
> Weet je wat de mogelijke oorzaken van een vertraagde of afwijkende spraakontwikkeling kunnen zijn.
> Heb je inzicht in de gevolgen van spraakproblematiek op de communicatieve redzaamheid, de sociaal-emotionele ontwikkeling en de leerontwikkeling.

EXTRA INFORMATIE
Voorafgaand aan de module bestudeer je de aangeleverde literatuur en bereid je een praktische opdracht voor.
Ter afsluiting maak je een slotopdracht.

VOOR
Leraren, remedial teachers, intern begeleiders basisonderwijs.

STUDIEBELASTING
In totaal 5,5 uur.
Waarvan 2,5 contacturen + 3 uur zelfstudie (2 uur voorbereiding en 1 uur uitwerken slotopdracht).

TOS spraakproblematiek - Rotterdam: 25 januari 2023 - 15.00 - 17.30 uur

€125,00
Bestel nu!

TOS spraakproblematiek - Amersfoort: 31 januari 2023 - 15.30 - 18.00 uur

€125,00
Bestel nu!

TOS spraakproblematiek - Haarlem: 1 februari 2023 - 15.00 - 17.30 uur

€125,00
Bestel nu!

TOS spraakproblematiek - Leiden: 1 februari 2023 - 15.00 - 17.30 uur

€125,00
Bestel nu!

TOS spraakproblematiek - Online: 8 februari 2023 - 15.00 - 17.30 uur

€125,00
Bestel nu!