Module: Vaardig vertellen

Leerlingen met een taalontwikkelingsstoornis (TOS) hebben vaak moeite met zins- en verhaalopbouw. Waar kan een TOS-leerling tegenaan lopen bij het vertellen van een verhaal? Hoe creëer je een uitdagende plek die kinderen stimuleert om te durven spreken en waar hun vertelvaardigheden zich ontwikkelen?

Trainingsdoelen

  • Je signaleert problemen met vertelvaardigheden met behulp van de signaleringslijsten.
  • Je creëert stimulerende en uitdagende situaties waar kinderen kunnen en durven spreken.
  • Je creëert taalsituaties waarin kinderen gestimuleerd worden hun eigen vertelvaardigheden te ontwikkelen.
  • Je stelt een concreet interventieplan op, dat na afloop van de module kan worden uitgevoerd.

Gedragsdoelen

  • Je herkent problemen in de vertelvaardigheden (zinsbouw en verhaalopbouw) bij de leerling en past je handelen aan op de ondersteuningsbehoefte van de leerling.

Resultaat

  • Jouw leerlingen ontwikkelen vertelvaardigheden en voelen zich vrij om te vertellen.
  • De communicatieve redzaamheid van je leerlingen neemt toe.
  • Leerlingen die moeite hebben met vertelvaardigheden worden optimaal begeleid.

Voor wie: Leraren, remedial teachters en intern begeleiders in het basisonderwijs.

Voor deze cursus krijg je 6 registeruren voor Registerleraar.

Dit product is uitverkocht