Vaardig vertellen

Wil je ook dat je leerling zijn vertelvaardigheid ontwikkelt? Dat je leerling zich vrij voelt om te vertellen en dat zijn communicatieve redzaamheid toeneemt? In deze module leer je alles over vertelvaardigheden. Je leert problemen in de vertelvaardigheid, gerelateerd aan een TOS, herkennen en je handelen daarop aanpassen.

RESULTAAT
Na het volgen van deze module:
> Signaleer je problemen met vertelvaardigheden met behulp van de signaleringslijsten ‘grammaticale ontwikkeling’ en ‘verhaalopbouw’.
> Creëer je stimulerende en uitdagende situaties waarin leerlingen met een TOS kunnen en durven spreken.
> Creëer je taalsituaties waarin leerlingen gestimuleerd worden hun eigen vertelvaardigheden te ontwikkelen.
> Heb je een concreet interventieplan.

EXTRA INFORMATIE
Voorafgaand aan de module bestudeer je de aangeleverde literatuur en bereid je een praktische opdracht voor. Ter afsluiting maak je een slotopdracht.

VOOR
Leraren, remedial teachers, intern begeleiders basisonderwijs.

STUDIEBELASTING
In totaal 5,5 uur.
Waarvan 2,5 contacturen + 3 uur zelfstudie (2 uur voorbereiding en 1 uur uitwerken slotopdracht).

TOS vertellen - Utrecht: 26 oktober 2021, 15.30 - 18.00 uur

€115,00
Bestel nu!

TOS vertellen - Rotterdam: 4 november 2021, 19.00 - 21.30 uur

€115,00
Bestel nu!

TOS vertellen - Online: 9 november 201, 19.00 - 21.30 uur

€115,00
Bestel nu!

TOS vertellen - Goes: 16 november 2021, 15.30 - 18.00 uur

€115,00
Bestel nu!

TOS vertellen - Breda: 16 november 2021, 15.30 - 18.00 uur

€115,00
Bestel nu!

TOS vertellen - Bergen op Zoom: 16 november 2021, 15.30 - 18.00 uur

€115,00
Bestel nu!

TOS vertellen - Rotterdam: 24 november 2021, 15.00 - 17.30 uur

€115,00
Bestel nu!

TOS vertellen - Haarlem: 25 januari 2022, 15.30 - 18.00 uur

€115,00
Bestel nu!

TOS vertellen - Amersfoort: 8 maart 2022, 15.30 - 18.00 uur

€115,00
Bestel nu!

TOS vertellen - Online: 9 maart 2022, 15.00 - 17.30 uur

€115,00
Bestel nu!