Module: Interactie bij TOS, vragen stellen op maat en passend reageren

Oefen met het op maat vragen stellen. De reactie van een TOS-leerling duiden? Pas het schema ‘Invloed van TOS op interactie’ toe en bepaal met een gespreksboom hoe jij hier passend op kunt reageren.

Meer verdieping. Ook voor het vo!

Wil jij je meer verdiepen in dit onderwerp? Volg dan een van de volgende trainingen:

De praktijkgerichte training TOS voor leraren, onderwijsassistenten, leraarondersteuners, remedial teachers, intern begeleiders bao-, so-, sbo- en azc-scholen.

Beter participeren (met TOS/SH) door coöperatief leren voor leraren(teams), remedial teachers, intern begeleiders/zorgcoördinatoren in het po én het vo.

Trainingsdoelen

  • Je hebt kennis van de mogelijke gevolgen die TOS heeft op de reacties van een TOS-leerling.
  • Je kunt deze reacties duiden aan de hand van het schema ‘Invloed van TOS op interactie’.
  • Je oefent met het op maat vragen leren stellen aan de leerlingen met TOS.
  • Je reageert passend op wat de TOS-leerling als reactie teruggeeft. Hierbij wordt de beslisboom/het stappenschema ‘Passend vragen stellen en reageren bij een leerling met TOS’ als leidraad gebruikt.

Gedragsdoelen

  • Je stelt vragen op maat en reageert volgens de beslisboom/het stappenschema ‘Passend vragen stellen en reageren bij een leerling met TOS’ op wat de  leerling met TOS teruggeeft. Dit schema is gebaseerd op de theorie van VAT, DGM, interactief taalonderwijs en hierbij passende problematiek voor TOS-leerlingen.

Resultaat

De leerling met TOS denkt en praat actiever mee en gaat in interactie met leraren en klasgenoten.

Voor wie: Leraren, remedial teachters en intern begeleiders in het basisonderwijs.

Dit product is uitverkocht