Module: Bezig met begrijpend luisteren

De hele dag door moeten kinderen luisteren en betekenis geven aan gesproken taal. Dit is een actief en complex proces, zeker voor leerlingen met een taalontwikkelingsstoornis.

Ontdek in deze module de essentie van luisteren naar gesproken taal en daar een betekenis aan geven. Een vaardigheid die belangrijk is bij begrijpend lezen. Ervaar zelf hoe het is om een tekst niet helemaal te kunnen volgen.

Trainingsdoelen

  • Je weet wat begrijpend luisteren is en begrijpt het belang van goed onderwijs in begrijpend luisteren.
  • Je kan de checklists van de 4 aangeboden interventies toepassen.
  • Je maakt een lesvoorbereiding met behulp van een van de checklists.

Gedragsdoelen

Je past uit de aangeboden interventies voor begrijpend luisteren minimaal één interventie toe in een les naar keuze.

Resultaat

  • Je maakt en geeft zelf lessen waarin gewerkt wordt aan begrijpend luisteren.
  • Je maakt hierbij (wisselend) gebruik van de aangeboden interventies.

Voor wie: Leraren, remedial teachters en intern begeleiders in het basisonderwijs.

TOS begrijpend luisteren - Amersfoort: 18 mei 2021 - 19.00 - 21.30 uur

€115,00 incl. BTW
Bestel nu!