Spraakproblematiek

Wil je handvatten om aan de slag te gaan met leerlingen die moeite hebben met spreken? In deze module leer je je houding en handelen aanpassen, zodat je leerlingen met een afwijkende spraakontwikkeling zich optimaal kunnen ontwikkelen op school.

RESULTAAT
Na het volgen van deze module:
> heb je kennis over het verloop van de normale spraakontwikkeling;
> signaleer en herken je een afwijkende spraakontwikkeling;
> weet je wat de mogelijke oorzaken van een vertraagde of afwijkende spraakontwikkeling kunnen zijn;
> heb je inzicht in de gevolgen van spraakproblematiek op de communicatieve redzaamheid, de sociaal-emotionele ontwikkeling en de leerontwikkeling.

EXTRA INFORMATIE
Voorafgaand aan de module bestudeer je de aangeleverde literatuur en bereid je een praktische opdracht voor. 

VOOR
Leraren, remedial teachers, intern begeleiders basisonderwijs.

STUDIEBELASTING
In totaal 5,5 uur.
Waarvan 2,5 contacturen + 3 uur zelfstudie (2 uur voorbereiding en 1 uur uitwerken slotopdracht).

Deze module wordt dit schooljaar niet meer op een Auris leslocatie aangeboden. Wil je deze module in-company op jouw school laten plaatsvinden, neem dan contact op om de mogelijkheden te bespreken.