Helaas, dit product is niet meer beschikbaar

Workshop Werken met gevoelenskaarten

Kinderen met een taalontwikkelingsstoornis (TOS) vinden het soms moeilijk om emoties te verwoorden. Dit kan zorgen voor onzekerheid en frustratie. Wil je praktische handvatten voor ondersteuning van deze leerlingen? In deze workshop leer je hoe je, door gebruik van de gevoelenskaarten, leerlingen meer inzicht in en grip op hun emoties kunt geven.

RESULTAAT
Het doel van de gevoelenskaarten is inzicht krijgen in emoties en de (lichaams)taal die daarbij hoort. Je leert emoties in taal uitdrukken. Op de kaarten staat iemand die zich bijvoorbeeld boos/blij/verdrietig voelt. Ook emoties die lastiger zijn, zoals machteloos of opgelucht, komen aan bod. Je leert te werken met de gevoelenskaarten in verschillende spelvormen. Je leert op welke manier je zelf een goed rolmodel kunt zijn en hoe je gevoelens kunt ‘schalen’. 

EXTRA INFORMATIE
De gevoelenskaarten zijn een onderdeel van de training ‘Sociaal Vaardig Communiceren’ (zie het cursusaanbod voor kinderen en jongeren). Wanneer je de workshop ‘Werken met gevoelenskaarten’ volgt, kun je deze kaarten ook los van de SVC-training inzetten. Je ontvangt tijdens de workshop het doosje met daarin de gevoelenskaarten.

VOOR
Leraren, remedial teachers en intern begeleiders basisonderwijs.

TIJD
De workshop duurt 1,5 uur.

Deze module wordt dit schooljaar niet meer op een Auris leslocatie aangeboden. Wil je deze module in-company op jouw school laten plaatsvinden, neem dan contact op om de mogelijkheden te bespreken.