Product gemerkt met 'onderwijs'

Tonen per pagina

TOS en meertaligheid

Leer hoe je gebruik kunt maken van de ‘QuickScan TOS en meertaligheid’ en het ‘Handelingsplan TOS en meertaligheid’ om passende begeleiding te bieden aan meertalige leerlingen met TOS.
€125,00

TOS en meertaligheid

Tijdens deze studiedag leer je wanneer er sprake is van TOS bij meertalige kinderen, hoe je dit kunt signaleren en hoe je handelingsgerichte diagnostiek vorm kunt geven tijdens je behandeling. Daarbij leer je hoe je kunt samenwerken met de mensen uit de omgeving van deze kinderen.
€375,00

TOS en moderne vreemde talen

In deze module leer je principes toepassen waardoor de leerling of student de stof beter begrijpt. Hierdoor is de les beter te volgen, voelt de leerling of student zich veilig, durft meer en is meer betrokken bij de les.
€125,00

TOS en Sensorische Informatieverwerking (SI)

Op welke manier werkt de sensorische informatieverwerking (SI) bij een leerling met een TOS en welke gevolgen heeft dit? Leer in deze module hoe je een leerling met TOS kunt motiveren tot leren en ontwikkelen.
€125,00

Vaardig vertellen

Wil je ook dat je leerling zijn vertelvaardigheid ontwikkelt? Dat je leerling zich vrij voelt om te vertellen en dat zijn communicatieve redzaamheid toeneemt? In deze module leer je alles over vertelvaardigheden. Je leert problemen in de vertelvaardigheid, gerelateerd aan TOS, herkennen en je handelen daarop aanpassen.
€125,00

Werken met emotie- en kijkwijzerkaarten

Wil jij praktische handvatten om je leerlingen die het moeilijk vinden om te communiceren met anderen, hierbij te ondersteunen? Je leert in deze workshop hoe je, door gebruik van de emotie- en kijkwijzerkaarten, leerlingen meer inzicht kunt geven in emoties en de (lichaams)taal die daarbij hoort. Daarnaast leer je hoe je stap voor stap sociale en communicatieve vaardigheden kunt oefenen met je leerling.
€140,00

Woordenschat helpt verwoorden

Stimuleer de woordenschatontwikkeling en vergroot de woordenschat van jouw leerlingen (met of zonder TOS) met effectieve routines en didactiek. Bevorder hiermee de deelname aan de leerprocessen en de communicatieve redzaamheid.
€125,00