Product gemerkt met 'onderwijs'

Tonen per pagina

TOS en meertaligheid

Leer hoe je gebruik kunt maken van de ‘QuickScan TOS en meertaligheid’ en het ‘Handelingsplan TOS en meertaligheid’ om passende begeleiding te bieden aan meertalige leerlingen met TOS.
€125,00

TOS en meertaligheid

Tijdens deze studiedag leer je wanneer er sprake is van TOS bij meertalige kinderen, hoe je dit kunt signaleren en hoe je handelingsgerichte diagnostiek kunt vormgeven tijdens je behandeling. Daarbij leer je hoe met de mensen uit de omgeving van deze kinderen kunt samenwerken.
€375,00

TOS en moderne vreemde talen

In deze module leer je principes toe te passen waardoor de leerling of student de stof beter begrijpt. Hierdoor is de les beter te volgen, voelt de leerling of student zich veilig, durft meer en is meer betrokken bij de les.

TOS en Sensorische Informatieverwerking (SI)

Op welke manier werkt de sensorische informatieverwerking (SI) bij een leerling met TOS en welke gevolgen heeft dit? In deze module ontdek je hoe je een leerling met TOS en SI-problematiek leert omgaan met prikkelverwerking om te komen tot leren.
€125,00

Vaardig vertellen

Wil je ook dat je leerling zijn vertelvaardigheid ontwikkelt? Dat je leerling zich vrij voelt om te vertellen en dat zijn communicatieve redzaamheid toeneemt? In deze module leer je alles over vertelvaardigheden. Je leert problemen in de vertelvaardigheid, gerelateerd aan TOS, herkennen en je handelen daarop aanpassen.
€125,00

Woordenschat helpt verwoorden

Stimuleer de woordenschatontwikkeling en vergroot de woordenschat van jouw leerlingen (met of zonder TOS) met effectieve routines en didactiek. Bevorder hiermee de deelname aan de leerprocessen en de communicatieve redzaamheid.
€125,00

Workshop Werken met gevoelenskaarten

Kinderen met een taalontwikkelingsstoornis (TOS) vinden het soms moeilijk om emoties te verwoorden. Dit kan zorgen voor onzekerheid en frustratie. Wil je praktische handvatten voor ondersteuning van deze leerlingen? In deze workshop leer je hoe je, door gebruik van de gevoelenskaarten, leerlingen meer inzicht in en grip op hun emoties kunt geven.
€140,00