Online TOS modules

We bieden onze TOS modules ook online aan. De modules worden via Zoom gegeven. Je kunt de modules dus makkelijk volgen vanuit huis.
 • Basismodule 1: Herkennen en signaleren van TOS. En dan?
  Herken signalen van TOS bij jouw leerlingen, weet welke hulpbronnen je kan inschakelen en blijf alert op de taalontwikkeling van leerlingen met TOS.
 • Module: Woordenschat helpt verwoorden (effectieve routines en didactiek voor TOS en andere leerlingen)
  De ontwikkeling van woordenschat bij kinderen met een taalontwikkelingsstoornis (TOS) verloopt niet vanzelfsprekend. In deze module leer je hoe deze ontwikkeling verloopt.
 • Module: Interactie bij TOS, vragen stellen op maat en passend reageren
  Oefen met het op maat vragen stellen. De reactie van een TOS-leerling duiden? Pas het schema ‘Invloed van TOS op interactie’ toe en bepaal met een beslisboom hoe jij hier passend op kunt reageren.
 • Module: Begrijpend lezen en TOS
  Welke aanpak past bij de onderwijsbehoefte van jouw TOS-leerlingen? Gebruik het stappenplan ‘Doeltreffend begrijpend lezen bij TOS-leerlingen’, zodat deze kinderen een dieper tekstbegrip ontwikkelen.
 • Module: Spraakproblematiek
  Herken een afwijkende spraakontwikkeling bij jouw leerlingen. Wat zijn de signalen? Welke hulpbronnen kun je inschakelen op het moment dat je een vermoeden hebt? Je leert het in deze module.
 • Module: Bezig met begrijpend luisteren
  Ontdek in deze module de essentie van luisteren naar gesproken taal en daar een betekenis aan geven. Een vaardigheid die belangrijk is bij begrijpend lezen. Ervaar zelf hoe het is om een tekst niet helemaal te kunnen volgen.
 • Leerlingen met een taalontwikkelingsstoornis (TOS) hebben vaak moeite met zins- en verhaalopbouw. Waar kan een TOS-leerling tegenaan lopen bij het vertellen van een verhaal? Hoe creëer je een uitdagende plek die kinderen stimuleert om te durven spreken en waar hun vertelvaardigheden zich ontwikkelen?
 • Module: TOS en innerlijke taal, gedrag ver'taald'
  Herken het verband tussen het gedrag van leerlingen en TOS, en de rol die innerlijke taal hierbij kan spelen. Leer hoe je deze innerlijke taal kunt versterken, zodat kinderen hun eigen gedrag beter leren reguleren en aansturen.
 • Module: De invloed van TOS op de sociaal emotionele ontwikkelingHoe versterk je de sociale contacten, de sociale vaardigheden en de emotionele competentie van leerlingen met TOS? Welke externe hulpbronnen kun je inzetten bij het stimuleren van de sociaal-emotionele ontwikkeling
 • Module: TOS en co-morbiditeit
  Begeleid leerlingen met TOS/ASS op een effectieve manier. Krijg kennis en inzicht in de vaardigheden en onderwijsbehoefte van deze leerlingen.
 • Module: TOS en meertaligheid
  Gebruik de QuickScan en het handelingsplan ‘TOS en meertaligheid’ in de klas. Weet hoe je een doel voor een meertalige TOS-leerling bepaalt en welke interventie en methodiek je nodig hebt om dat doel te bereiken.
 • Module: TOS en Sensorische Informatieverwerking (SI)
  Welke invloed heeft Sensorische Informatieverwerking op de alertheid van een leerling? Signaleer SI-problematiek bij TOS-leerlingen, herken de 4 typen SI-verwerkers en weet welke begeleiding er mogelijk is.
 • Module: Rekenen op taal
  Signaleer vaktaal in rekenlessen en herken het handelingsniveau van TOS-leerlingen. Sluit daar met cluster 2 specifieke scaffolding en visualisatie op aan, zodat het rekenniveau van deze leerlingen zich optimaal kan ontwikkelen.
 • Module: Leren lezen en spellen in groep 1, 2 en 3
  Hoe begeleid je TOS-leerlingen effectief bij lees- en spellingontwikkeling? Welke interventies pas je toe in groep 1, 2 en 3, zodat kinderen zich optimaal kunnen ontwikkelen in lezen en spellen? In deze module komt het allemaal aan bod.
 • TOM-taal voor professionals
  Wil jij tijdens het voorlezen kinderen stimuleren om emotietaal te herkennen en te gebruiken, zodat ze zich beter kunnen uiten en bewegen in sociale situaties? Meld je dan aan voor deze module.
Deze module wordt dit schooljaar niet meer op een Auris leslocatie aangeboden. Wil je deze module in-company op jouw school laten plaatsvinden, neem dan contact op om de mogelijkheden te bespreken.